HUSMODULER

TILLVERKNINGI EGEN FABRIK

I vår egen fabrik bygger vi husmoduler enligt ritning.
Vi kallar det ”lösvirke” i fabrik, den stora fördelen att det går fort att bygga
samt att all byggnation sker inomhus i kontrollerat klimat. Monteringen på plats tar bara någon dag.
Sedan är huset vädertätt.

Stäng meny
Malcare WordPress Security